Om Grønt Senter

Kloke klimavalg i Kristiansand

Grønt Senter vil inspirere til kloke klimavalg ved å være en møteplass for grønnere livsstil og fremtidsrettet utvikling. Vi er et kompetansesenter hvor publikum kan få informasjon og veiledning til hvordan vi sammen kan skape en grønn og bærekraftig klode.

Våre mål er å legge til rette for grønnere virksomhet, grønn forvaltning og grønn livsstil. Dette skal vi gjøre ved å øke kunnskapen om miljø og bærekraft til ledere og ansatte, og inspirere til grønnere næringsliv i Kristiansand.

Grønt Senter skal være et møtested for miljøengasjerte sjeler som ønsker en grønnere fremtid. Vi vil legge til rette for at privatpersoner skal ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor arrangerer vi kurs, møter og andre arrangementer for å formidle grønt fokus. Sjekk ut våre arrangementer.

Samarbeidspartnere

Grønt Senter drives av tre samarbeidspartnere, Stiftelsen Miljøfyrtårn, Kristiansand kommune  og Klimaalliansen. Partnerne har høy kompetanse og tilbyr miljørådgivning til både privatpersoner og virksomheter.

Grønt Senter er Miljøfyrtårn-sertifisert. Les mer om hvordan du blir sertifisert her.

Meld deg på her