Ryddedugnad på Odderøya - bli kjent med en asylsøker

Dato:
Friday
14
2
2020
2/14/2020
Klokkeslett:
1:00 pm
Arrangør:
Klimaalliansen
Pris:
Gratis
Påmelding:
Meld deg på her

I samarbeid med Integreringsmottaket har vi miljødag for asylsøkere som har vært gjennom en 11 ukers opplæringsperiode.

Miljødagen har en undervisningsbolk dagen i forveien, og når asylsøkerne kommer til Grønt Senter har vi en orientering fra ca kl 12.00.

Ryddedugnaden varere ca én time og i etterkant har vi et varmt måltid.

Norsktalende er veldig velkomne - dette er både integrering og miljøarbeid i praksis.

Har du noen spørsmålet kan du kontakte oss på e-post arneotto@klimaalliansen.no

Meld deg på her