Bli med på Klimabrølet

Dato:
Friday
30
8
2019
8/30/2019
Klokkeslett:
3:00 pm
Arrangør:
Pris:
Påmelding:
Meld deg på her

Bli med på Klimabrølet!

En økende del av befolkningen er bekymret for klimaendringene. På fredag 30. august samles mennesker over hele Norge til å vise vår støtte til 1,5 graders målet. Møt opp, skrik ut og gi politikerne mot til å ta valg på vegne av oss alle.

Klimabrølet gir hver og en av oss en sterk stemme og en mulighet til å bidra for å nå klimamålene. Arrangementet i Kristiansand har bred deltakelse fra kirke, menigheter, miljøbevegelse og ulike lag og organisasjoner.

Sjefsbrøler: Jens Olai Justvik.

Mer om arrangementet

Når vi står samlet i et historisk antall med et felles mål - rett før kommunevalget -har vi stor påvirkningskraft. Aksjonen er partipolitisk uavhengig!

Målsettingen er å mobilisere 100.000 mennesker i Oslo og 50.000 mennesker i andre byer.  Det vi ønsker er å gi mot til politikere til å treffe tiltak, slik at vi når 1,5-graders målet! 30. august står vi sammen og brøler for klima, så politikerne kan ta noen upopulære valg på vegne av oss!

Ved å ta felles eierskap til en viktig og spesiell dag, vil vi vekke en samstemt opplevelse av stolthet, handlekraft og motivasjon. Dette vil være nyttig å ha med oss, når vi skal jobbe videre i realiseringen av et bærekraftig samfunn som er godt å bo i. 

Klimatrusselen vekker mange negative følelser, som kan gjøre det vanskelig å engasjere seg. Forsvarssystemene våre beskytter oss når trusselen eller avmakten blir for stor. Gjennom å skape en positiv ramme og løfte frem alle mulighetene og løsningene, gjør vi det enklere for oss å engasjere oss over tid, uten at vi overveldes av trusselbildet.

Medvirkende organisasjoner i Kristiansandsregionen, per 20. juni:

Klimaalliansen, Naturvernforbundet i Kristiansand, Naturvernforbundet i Agder, Natur og Ungdom, World Saving Hustle, Saving Terra og Spire Kristiansand

Ta kontakt hvis din organisasjon ønsker å delta.

Les mer om klimabrølet.

Meld deg på her