Facebook

LogoKlimaalliansen108

"Inspirere til kloke klimavalg"

 

Grønt senter er et kompetansesenter og en møteplass for grønn livsstil og framtidsrettet samfunns- og næringsutvikling.

 

På Grønt Senter kan publikum få informasjon og veiledning for hvordan vi kan skape en grønn samfunnsutvikling.

 

VI ØNSKER Å LEGGE TILRETTE FOR:

Grønne virksomheter - Vi sitter på kunnskap og forvalter Norges største miljøsertifiseringsordning. Stiftelsen Miljøfyrtår tilbyr et effektivt og ressursbesparende verktøy for miljøledelse av både offentlige og private virksomheter.

Grønn forvaltning - Kristiansand kommune ønsker å gå i front for å sette klimamål og miljøsaker på dagsorden. Den offentlige forvaltningen skal ivareta både denne og kommende generasjoners behov, og velger derfor å prioritere mijøvalg gjennomgående i hele kommunen.

Grønn livsstil - Det skal være enkelt å ta et miljøvalg også som privatperson. Med Grønn Hverdag som en av partnerne i Grønt Senter sitter vi på kunnskap som kommer den bevisste forbrukeren til gode. Vi tilbyr kus og seminarer med grønt fokus og ønsker også å være et møtested for miljøengasjerte og organisasjoner som arbeider for en grønn fremtid.

 

HUSET

Vi holder hus i den gamle kommandantboligen på Odderøya i Kristiansand. Bygningen ble totalrenovert i 2013 i henhold til gjeldende miljøsstandarder, både med hensyn til oppvarming og avfallshåndtering. Huset har også en solfanger montert på veggen for å varme vann, og det er etablert en kjøkkenhage utenfor etter inspirasjon fra konseptet "urban gardening" eller bydyrking.

 

KOMPETANSESENTER OG MØTESTED
Grønt senter er både et kontorfelleskap med høyt kompetente miljørådgivere for både virksomheter og enkletpersoner - og vi er et møtested det miljøinteresserte er velkommen til å delta på arrangementer. Aktivitetene

på Grønt senter har ulike fokus:  

Samfunnsutvikling. Arena der politikere, ansatte i forvaltning og andre interesserte kan få oppdatert kunnskap og bygget kompetanse om viktige klimaspørsmål.  

Miljøledelse i næringslivet: Arrangementer der ledelse, ansatte og kunder har fokus på miljøvennlig næringsutvikling, grønne produkter og bærekraftig utvikling av virksomheten. 

Åpne publikumsarrangement: Dette er møteplassen for deg som vil bli inspirert til å leve det gode, grønne livet med flere miljøhandlinger. Klikk på aktivitetskalenderen for oppdatert oversikt.

Lukkede arrangement: Konferanser der Grønt senters egne partnere står for kursvirksomhet og møter. Lokalene kan også leies av andre som ønsker moderne lokaler til et arrangement med miljøprofil. Ønsker du å leie kurs og konferanselokaler, ta kontakt her.