Facebook

LogoKlimaalliansen108

Ved mottakelse av e-post som bekrefter leie er leietakers representant automatisk ansvarlig for mottak og tilbakelevering av de leide lokaler.  Leietakers representant er også ansvarlig for at deltakere følger de føringer som er gitt i denne instruks.


1. Leietaker er ansvarlig for nøkkel og for at lokalene er stengt for andre enn deltakere på arrangement.
2. Leieavtalen inkluderer bruk av avtalt møterom og tilhørende utstyr. Ved behov for hjelp til bruk av utstyr, kontakt ansvarlig på Grønt senter på forhånd.    

    Teknisk assistanse er ikke inkludert i leieavtalen uten at annet er avtalt.
3. Mottatt nøkkel gir tilgang, kun i avtalt tidsrom. Etter endt leieforhold skal nøkkel returneres.

    Dersom nøkkel ikke er returnert, legges et gebyr på 75,- til leiekostnadene.
4. Leietaker har ansvar for at lokalet ryddes etter bruk. Grønt senter har ansvar for vask.
5. Ved benyttelse av kjøkken og kjøkkenutstyr plikter leietaker å rydde og vaske opp før lokalene tilbakeleveres.

    Merk instruks for maskiner oppslått på kjøkkenet. Viktig: Skru av oppvaskmaskinen etter bruk!
6. Dersom leietaker påfører skader på lokaler, møbler eller utstyr, vil reparasjoner faktureres ekstra.

    Dersom lokalene for øvrig ikke tilbakeleveres i samme stand som det ble levert vil utleier selv rydde lokalene.

    Utleier vil da fakturere ett ryddegebyr på minimum kr 1500,- 

7. Grønt Senter er miljøsertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Vi er stolte over kontinuerlig å jobbe med å forbedre vår miljøprestasjon.

    Vi oppfordrer våre leietakere til det samme! Maten som serveres er kortreist og økologisk så langt det lar seg gjøre.

    Vær nøye med kildesortering av avfall. Engangsprodukter skal normalt ikke benyttes. Det er anlagt oppstillingsplasser for sykler ved Grønt Senter.

    Biler henvises til Kilden P-hus. Forflytningshemmede som har behov for å parkere nær hovedinngangen kan parkere ved garasjen.
8. Stiftelsen Miljøfyrtårn har det administrative ansvar for drift av Grønt Senter. Leietaker vil derfor bli fakturert av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
9. Dersom leietaker må tilkalle assistanse fra ansatte på Grønt senter utenom arbeidstid og dette er feil som ikke kan lastes utleier

    vil dette bli fakturert ekstra (minimum 1000,-).
10. Ved spørsmål kontakt Grønt senter på telefon 38 00 80 60
11. Det bestilles varme og ventilasjon til leietaker i avtalt tidsrom.

     Dersom det ikke er tilstrekkelig med varme ta kontakt med teknikerne Kristiansand kommune som kan skru opp varmen på Grønt senter.  

     Vakttelefon: 38 10 28 82.
12. Husk å sjekke at alle vinduer og dører er lukket og låst før bygningen forlates.

      Ved alarmutrykning av vaktselskap vil leietaker bli fakturert ekstra for dette i etterkant.
13. Alarmen går automatisk på kl. 22 hvis ikke annet er avtalt.

     Leietaker kan bli fakturert et tilleggsgebyr hvis det ikke gis slik beskjed eller hvis det utløses alarm av årsaker som ikke skyldes forhold

     Grønt senter kan lastes for.
14. Avbestilling og endring: Beskjed skal gjøres straks leietaker blir klar over forhold som gjør den nødvendig å endre eller kansellere leieavtalen.

     Ved avlysning senere enn 14 dager før arrangementsdato blir leietaker fakturert 50 %,

     og senere enn 48 timer før arrangement starter blir leietaker fakturert 100 %.
15. Leietaker bekrefter ved inngåelse av avtale at denne instruks er gått gjennom og godtatt.