Facebook

LogoKlimaalliansen108

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. I samarbeid med et nettverk av konsulenter over hele Norge tilbyr Stiftelsen Miljøfyrtårn et verktøy for å drive effektiv miljøledelse. Virksomhetene som er sertifisert gjennom Miljøfyrtårnordningen oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for omlag 70 ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering av en av våre godkjente sertifisører.

En virksomhet som er miljøsertifiset leverer en årlig miljørapport. Rapporten som gir en god revisjon av miljøstatus i virksomheten og kan brukes til et verktøy i miljøstyring og ressurseffektivisering. Hvert tredje år skal virksomhetene resertifiseres.

Som Miljøfyrtårn vil mange virksomheter få:
- et bedre arbeidsmiljø
- en mer miljøvennlig drift
- stolte og miljøbevisste ansatte
- flere fornøyde kunder
- større mulighet til å nå frem i anbudskonkurranser

Les mer om Stiftelsen Miljøfyrtårn