Facebook

LogoKlimaalliansen108

Klimaalliansen (KA) er en videreføring av Grønn Hverdag Sørvest. Vår visjon er å arbeide for et bærekraftig samfunn med mindre utslipp av fossil brensel og vi ønsker å bli oppfattet som løsningsorienterte miljøvernere.

Oppdragene vi arbeider med er blant annet å bidra i prosesser med Miljøfyrtårnsertifisering, arrangementer og aktivitet på Grønt Senter, tilrettelegging for skoleelevers deltakelse i konkurransen Beintøft og andre typer miljøaktivitet.

Les mer om Klimaalliansen på våre nettsider.